Logo Andreaskerk

Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop Andreas
knop historie
knop 1898
knop foto's 1989
knop inventaris
knop visie
knop vieringen
knop mededelingen
knop actueel
knop Weurt
knop agenda
knop gevraagd
knop werkplan
 
 

Berichten

 

Encyliek Laudato Si
In de opmerkelijke encycliek 'Laudato Si' (2015) wijst paus Franciscus de gelovigen uitdrukkelijk op hun verantwoordelijkheid in en voor de hele wereld. Centraal staat de samenhang tussen ecologische problemen en de sociale onrechtvaardigheid die onze wereld kenmerkt. Christenen kunnen vanuit hun geloofsleven bijdragen aan de zorg voor het 'gemeenschappelijk huis' van alle mensen.
De paus zegt dat de wereld en ieder mensenleven een kostbaar geschenk is dat het waard is te koesteren:
De vernietiging van de menselijke omgeving is zeer ernstig, niet alleen omdat God de wereld aan ons, mannen en vrouwen, heeft toevertrouwd, maar omdat het menseljke leven zelf een gave is die beschermd moet worden tegen diverse vormen van vernedering.
De encycliek bespeekt de volgende thema's: (1) De aarde als gave, (2) Zorg voor het huis en (3) Ons gemeenschappelijk huis.
De volledige tekst van de encycliek is aanklikbaar op pagina Encycliek Laudato Si

 

Weurt: een kostbare hoeksteen in beeld
Onder deze titel heeft Ben Speijdel (rijkscartograaf en historisch cartografisch pentekenaar) via pentekeningen de kerk en het kerkhof in Weurt in beeld gebracht (teksten en symbolen op de grafstenen, fragmenten van de buiten- en binnenkant van de kerk, pastorie, afbeeldingen uit de kerk). Ook noteerde hij alle familienamen op de grafstenen, en de namen van gestorven parochianen van 1898-2009. Tevens geeft hij een beknopt overzicht van de geschiedenis van de kerk. Het is een unieke uitgave waarin een stuk kerkelijke geschiedenis getekend wordt weergegeven. Het boek vormt zo tevens een kostbaaar bezit voor de nabestaanden en voor de gehele parochiegemeenschap. Het boek telt 109 pagina's. Het Gedenkboek is verschenen op 30 november 2009, op de feestdag van de H. Andreas, de patroonheilige van de kerk. De opbrengst van het boek wordt besteed aan de restauratie van de kerk. Het boek is nog steeds te koop. Voor verdere informatie over de inhoud van dit gedenkboek en de wijze waarop het besteld kan worden:
zie pagina Mededelingen.

  

Oud-pastoor Wim van Midden
Op Paaszaterdag 11 april 2009 is overleden oud-pastoor Wim van Midden, marist. Hij was van 1983 tot 1992 pastoor van onze parochie. Op zaterdag 18 april 2009 is hij begraven op het kerkhof te Lievelde.

 

Brand in de Pastorie
Brand Pastorie 7 sept 2005
In de nacht van 7 september 2005 heeft een uitslaande brand de pastorie vernield. Alleen de buitenmuren zijn door het optreden van de brandweer van Beuningen behouden gebleven. Het gehele interieur is verloren gegaan, waaronder kostbare houten heiligenbeelden, oude kazuifels, misboeken, materialen van de werkgroepen en koren, de drukpers, de computers, huishoudelijk materiaal e.d.
Op 1 december 2006 is de herbouwde pastorie weer in gebruik genomen.

Parochieberichten
Het rooster met vieringen staat op de pagina Vieringen (onder de rubriek Algemeen). Een uitgebreide rooster met een samenvatting van de zondagse lezingen is te vinden op pagina: Agenda.

Benoeming pastoor Harry van Dooren:
Met ingang van 1 januari 2015 maakt de voormalige H. Andreasparochie deel uit van de nieuwe fusieparochie H. Johannes XXIII. Ook maken hiervan deel uit de voormalige H. Corneliusparochie te Beuningen, de voormalige H. Antonius van Paduaparochie te Winssen en de voormalige H. Johannes de Doperparochie te Ewijk. Op 11 januari 2015 is pastoor Harry van Dooren officieel geïnstalleerd tot pastoor van de nieuwe parochie H. Johannes XXIII.

Fotogalerij en Lief & Leed
Bij Fotogalerij staan foto's van activiteiten in onze kerk.
Op de pagina Lief & Leed worden onze overledenen, dopelingen en bruidsparen vermeld. Ook staan daar foto's van onze Vormelingen en Communicanten.

Belangrijke wijzigingen in de site worden steeds aangegeven op de pagina Actueel. De vergoedingen voor de kerkelijke diensten en begraafplaats van de Andreaskerk staan aangegeven onder Mededelingen.


  knop naar startpagina