Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop dopen
knop communie
knop vormsel
knop huwelijk
knop bijbelgroep
knop jongerengroep
 

Een van de belangrijkste betekenissen van het sacrament van het Doopsel is de opname in de gemeenschap van de kerk.
Als u uw kind wilt laten dopen, op wilt laten nemen door dit Sacrament in de kerkgemeenschap van Jezus, is dat altijd mogelijk binnen de afspraken die daarvoor gelden:

  1. U meldt uw kind aan. Dit kan op de momenten dat er een gastvrouw/gastheer aanwezig is in de pastorie, op het spreekuur van de pastoor of via de telefoon of e-mail. tel. 024 - 6771221; e-mail: w.follings@chello.nl
  2. Hierop volgt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de pastoor voor een doopgesprek.
  3. De zondagen dat er gedoopt wordt, worden in het Parochieblad en op de website vermeld. Tijdstippen: 11.00 uur en 11.45 uur.
  4. Ook kan er gedoopt worden in de vieringen van het weekeinde als we het Feest van de Doop van Jezus vieren en in de Paasnachtviering (tijdens de Paaswake).
  5. In principe doopt in de Andreaskerk pastor Jan de Waal.
  6. Voor het dopen wordt een financiële bijdrage gevraagd (zie Mededelingen: Tarieven).
  7. Voor alles geldt dat in overleg met respect voor elkaars ideeën veel mogelijk is.

 

     
knop terug   knop naar startpagina