'Laudato Si' - Tweede Encycliek van Paus Franciscus

Afbeelding titelpagina Encycliek

Na de eerste encycliek Lumen Fidei, voortbordurend op de tekst die Emeritus-Paus Benedictus XVI al voor een belangrijk deel had klaargemaakt, en de Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium, is de tweede encycliek Laudato Si het derde grote document dat onder Paus Franciscus is uitgekomen.

"Zoals u weet zal morgen de encycliek over de verzorging van het "gemeenschappelijke huis" worden gepubliceerd. Ons "huis" wordt geruïneerd en dat doet iedereen pijn, vooral de armsten. Ik doe daarom een beroep op onze verantwoordelijkheid, op basis van de taak die God de mens in de schepping heeft toegewezen: de 'tuin' waarin Hij hem heeft geplaatst te 'verzorgen en onderhouden'.

Ik nodig iedereen uit om met een open hart dit document te ontvangen, die gesteld is in de lijn van de sociale leer van de Kerk".
(Paus Franciscus tijdens de audiëntie van 17 juni 2015)

Hier de volledige tekst in het Nederlands van de Encycliek Laudato Si