Parochie H. Johannes XXIII

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop pastoraat
knop parochiebestuur
knop dekenaat
knop bisdom
knop koster
Fotogalerij
knop restauratie

Banner nieuwe Parochie Johannes XXIII

Het parochiebestuur wordt gevormd door een door het bisdom te benoemen pastoor (vacature sinds 1 sept. 2016) en een aantal parochianen van de H. Johannes XXIII parochie. Elk lid wordt gekozen voor een bepaalde termijn en door het bisdom benoemd.

Het parochiebestuur kent twee hoofdtaken.
Het draagt allereerst zorg voor dat alles in onze parochie goed geregeld is, zoals de verschillende taken en functies en ook dat er goed overleg plaats vindt tussen alle betrokkenen. Ook draagt het parochiebestuur de zorg voor de financiële instandhouding van de parochie, waaronder de vier kerken en pastorieën.

Een tweede belangrijke taak is om samen na te denken over de vraag hoe we in deze tijd een goede parochie kunnen zijn, waar jong en oud zich thuis kunnen voelen. Onze parochie kent gelukkig veel vrijwilligers, werkgroepen en koren die het gezicht van de parochie bepalen. Om alle lopende zaken goed te kunnen behartigen, behartigt elk bestuurslid een bepaald taakveld. Voor dit taakveld zijn zij het aanspreekpunt voor de parochianen. Het bestuur vergadert in principe eens per maand.

   Bestuur van de parochie H. Johannes XXIII:

Taakveld Naam Adres Telefoon E-mail
voorzitter, pastoor Vacature Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen 024-6771271  
vice-voorzitter Alard Hosman Winssen    
secretaris Wilbert Lelivelt Beuningen    
penningmeester Bram Boon Winssen    
communicatie Trudie Benschop Laan 1945 - 19, 6551 CT Weurt 024-6779574

benschop@chello.nl

bouwzaken Pieter Oosterhout Beuningen    
lid Jan Roelofs Winssen    
         
  knop trug   knop start  

    Contactgroep geloofsgemeenschap Weurt:

De Contactgroep Weurt vormt enerzijds het aanspreekpunt van en voor de parochianen van Weurt en anderzijds
de schakel tussen Weurt en de rest van de parochie H. Johannes XXIII.

Taakveld Naam Adres Telefoon E-mail
pastoraat; vz Jan de Waal, pastor Schoolpad 54, Ewijk 0629180530  
  Peter Reijnen Herdenkingsstraat 38 6776217 peterenmarianreijnen@hetnet.nl
  Ellen Kersten Karel Doormanstraat 15 0625581376 ellen-kersten@hotmail.com
  Bernard Aalbers Pastoor vd Marckstraat. 13A 6773486 b.aalbers3@chello.nl
  Miep Sanders Jonkerstraat 26 6775280 pons.sanders@hetnet.nl
         
  knop trug   knop start