Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop administratie
knop collectanten
knop gastvrouwen
knop gebouwen
knop hoveniers
knop kerkinterieur
knop kerkbalans
knop kerkhof
knop parochieblad
knop lief en leed
 
 

Vanaf 1963 verscheen voor het eerst het parochieblad van de Andreasparochie. Het initiatief hiertoe werd genomen door pastoor Jo Verschuren. In het begin bedroeg de oplage 300 exemplaren, later oplopend tot 950 exemplaren. Elke week (uitgezonderd de schoolvakanties) werd dit parochieblad verspreid met recente informatie over de voorbije en komende week aangaande het parochiegebeuren. Onder het pastoraat van Wim van Midden veranderde het blad van karakter. Naast mededelingen en berichten van plaatselijke verenigingen werd ook aandacht besteed aan zaken betreffende het geloof en de Bijbel. Wekelijks schreef hij een overweging op de voorkant van het blad. Deze waren zeer bijzonder. Hij kon de mensen als geen ander inspireren door zijn woorden en zijn doorleefd geloof in God. Op het einde van zijn pastoraat schreef hij niet wekelijks meer op de voorkant van het blad. Ook werkgroepen en koren kwamen af en toe aan de beurt. Dit laatste werd door zijn opvolger, pastoor Joop Reurs, verder uitgebouwd.
Van het begin af aan is het belang ingezien van het parochieblad voor de parochie in Weurt. Het vormde een belangrijk middel om het contact te onderhouden met de parochianen, ook met de mensen die min of meer van de kerk vervreemd waren.
Met ingang van 1 januari 2015 ging de Andreasparochie deel uit maken van de fusieparochie Johannes XXIII. Dit leidde tot één blad voor de vier kerkdorpen Beuningen, Ewijk, Winssen en Weurt: het Johannesblad. Dit blad verschijnt zeven keer per jaar. De naam 'Parochieblad St. Andreasparochie Weurt' werd vervangen door 'Het Andreasblad'.
Om onduidelijke redenen werd met ingang van 1 maart 2015 besloten om het Andreasblad niet meer wekelijks te laten verschijnen, maar om de twee weken (wat soms resulteerde in 'om de drie/vier weken'). Hiermee kwam een einde aan een 51 jarige vruchtbare en gewaardeerde traditie.


Parochieblad St. Andreasparochie Weurt Het Andreasblad Weurt 2015 Rondom Johannes 2016

Parochieblad St. Andreas-
parochie Weurt

Het Andreasblad
Weurt

Romdom Johannes

Mededelingen voor plaatsing in het Andreasblad
Het opgeven van misintenties, berichten of mededelingen dient te geschieden vóór dinsdag 11.00 uur. Misintenties kunnen op dindsdag- t/m vrijdagochtend worden afgegeven bij de aanwezige gastvrouw/-heer in de pastorie of rechtstreeks, indien dit beter uitkomt, bij Bernadette Faber, Scharsestraat 19 (e-mail: bernadette.faber@gmail.com)
. De bijdrage per intentie is 11,00 euro per misintentie, ongeacht het aantal personen.
Toen het Parochieblad St. Andreasparochie nog wekelijks uitkwam, was het opgeven van een misintentie geen probleem. Nu kan het soms twee, drie of vier weken duren voordat de opgegeven misintentie in het Andreasblad verschijnt (afhankelijk van de verschijningsdatum). Door deze planning is het aantal intenties dat in het Andreasblad verschijnt, vergeleken met vroeger, sterk afgenomen. Het huis aan huis verspreide dorpsblad Beuningen Koerier, dat wekelijks verschijnt, publiceert nu wekelijks de misintenties voor de geloofsgemeenschap Weurt. Als u een misintentie geplaatst wilt hebben in de Koerier dan moet u deze intentie 14 dagen van te voren opgeven. Voor vermelding in het Andreasblad uiterlijk dinsdagochtend aanleveren (vermelding afhankelijk van de verschijningsdatum.
Berichten voor het parochieblad dienen bij voorkeur aangeleverd te worden in Word (via parochieblad.weurt@upcmail.nl). Beschikt u niet over een computer, schrijf dan de berichten in een duidelijk handschrift, stop deze in een envelop met vermelding "Andreasblad" en geef dit af aan de pastorie.
Contactadres:
R.K. Pastorie, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt,
tel. 024 - 6771221. E-mail adres: parochieblad.weurt@upcmail.nl

Lijst met verschenen Andreasbladen
Met ingang van 1 januarti 2016 zal op deze pagina een kopie geplaatst worden van het in Weurt verspreide Andreasblad.

INDEX ANDREASBLADEN VANAF 2016

Datum Andreasblad Datum Andreasblad
09 januari 2016 Andreasblad nr. 01 06 februari 2016 Andreasblad nr. 02
20 februari 2016 Andreasblad nr. 03 05 maart 2016 Andreasblad nr. 04
2 april 2016 Andreasblad nr. 05 23 april 2016 Andreasblad nr. 06
28 mei 2016 Andreasblad nr. 07 11 juni 2016 Andreasblad nr. 08
25 juni 2016 Andreasblad nr. 09 16 juli 2016 Andreasblad nr. 10
10 september 2016 Andreasblad nr. 11 24 september 2016 Andreasblad nr. 12
08 oktober 2016 Andreasblad nr. 13 22 oktober 2016 Andreasblad nr. 14
12 november 2016 Andreasblad nr. 15 26 november 2016 Andreasblad nr.16
10 december 2016 Andreasblad nr. 17 14 januari 2017 Andreasblad nr. 01
11 februari 2017 Andreasblad nr. 02 25 februari 2017 Andreasblad nr. 03
11 maart 2017 Andreasblad nr. 04 08 april 2017 Andreasblad nr. 05
22 april 2017 Andreasblad nr. 06 13 mei 2017 Andreasblad nr. 07
10 juni 2017 Andreasblad nr. 08 24 juni 2017 Andreasblad nr. 09
08 juli 2017 Andreasblad nr. 10 02 september 2017 Andreasblad nr. 11
16 september 2017 Andreasblad nr. 12 30 september 2017 Andreasblad nr. 13
14 oktober 2017 Andreasblad nr. 14 04 november 2017 Andreasblad nr. 15
16 december 2017 Andreasblad nr. 16 02 december 2017 Andreasblad nr. 17
datum Andreasblad nr. datum Andreasblad nr.
datum Andreasblad nr. datum Andreasblad nr.
datum Andreasblad nr. datum Andreasblad nr.
       
       
       

  knop naar startpagina