logo van de kerk

PASTOORS VAN DE ANDREASPAROCHIE VANAF 1877

pasfoto van pastoor Verhees
pasfoto van pastoor Van der Marck
pasfoto van pastoor Van Heusen
pasfoto van pastoor Verschuren (Marist)
pasfoto van pastoor Van Midden (Marist)
pasfoto van pastoor Joop Reurs (Marist)
pasfoto van pastoor De Waal

UIT HET FOTO-ARCHIEF


Pastoor Verhees 1877 - 1903

Van bouwpastoor Verhees zijn helaas geen foto's aanwezig in het parochiearchief.

Pastoor Van der Marck 1903 - 1937

foto van pastoor Van der Marck uit 1932 met de eerste communicanten

Pastoor Van der Marck met de Eerste Communicantjes van 1932.


foto van pastoor Van der Mark uit 1934 met eerste communicanten

Pastoor Van der Marck met de Eerste Communicantjes uit 1934.


foto van pastoor Van der Mark uit 1935 met plechtige communicanten (d.w.z. bij de Hernieuwing van de Doopbeloften).

Pastoor Van der Marck en kapelaan Bles met de Plechtige Communicanten
(d.w.z bij de Hernieuwing van de Doopbeloften) uit 1935.


foto van pastoor Van der Mark uit 1936 met eerste communicanten

Pastoor Van der Marck met de Eerste Communicantjes uit 1936.
Links op de foto onderwijzeres Nelly Janssens.


foto van pastoor Van der Marck uit 1936 met neomist naar de kerk

Pastoor Van der Marck met neomist Piet Janssens
op weg naar de ingang van de kerk in 1936.

Pastoor Van Heusen 1937 - 1962

foto van een huwelijkssluiting met pastoor Van Heusen in 1954. Op de voorgrond de oude communiebank

Huwelijkssluiting uit 1954 met Pastoor Van Heusen.
Op de voorgrond de oude gebeeldhouwde communiebank.
Onderdelen hiervan zijn in de jaren zestig verwerkt in het celebratiealtaar. Zie ook: Kerk interieur


foto van een huwelijkssluiting uit 1956 met Pastoor Van Heusen.

Huwelijksmis met Drie Heren uit 1956 met in het midden Pastoor Van Heusen.


foto van de eerste mis van Neomist Smits uit 1956 met Pastoor Van Heusen.

Eerste H. Mis in de Andreaskerk (1956) van neomist André Koks
die de Communie uitreikt. Links pastoor Van Heusen.


foto van een huwelijkssluiting met pastoor Van Heusen uit 1958.

Huwelijkssluiting uit 1958 met Pastoor Van Heusen.


foto van een huwelijkssluiting met pastoor Van Heusen uit 1960.

Huwelijkssluiting uit 1960 met Pastoor Van Heusen.


Pastoor Verschuren 1962 - 1983

foto uit 1963 van een huwelijkssluiting met pastoor Jo Verschuren, met asisstentie van kapelaan Bekke en een andere priester (Mis met Drie Heren).

Huwelijkssluiting uit 1963 met 'Drie Heren'. Hoofdcelebrant Pastoor Verschuren,
concelebrant kapelaan Bekke en een andere pater-Marist.
De H. Mis werd in dat jaar nog gecelebreerd aan het Hoogaltaar,
met de rug van de priester naar het volk.


foto van een huwelijkssluiting met pastoor Jo Verschuren en met pastoor Van Heusen in 1965.

Huwelijkssluiting uit 1965 met Pastoor Verschuren, geassisteerd door oud-pastoor Van Heusen.
Naar aanleiding van het Vaticaans Concilie staat de priester van nu af aan met het gezicht naar het volk.


foto van een huwelijkssluiting met pastoor Jo Verschuren en kapelaan Bekke uit 1966.

Huwelijkssluiting uit 1966 met Pastoor Verschuren
en kapelaan Bekke.


foto van een huwelijkssluiting met pastoor Jo Verschuren uit 1973.

Huwelijkssluiting uit 1973 met Pastoor Verschuren.
Op deze foto is de eerste versie van het celebratiealtaar duidelijk te zien.
De Pastoor staat op een verhoging om goed zichtbaar te zijn.
In de twee bidstoelen zijn onderdelen van de oude communiebank verwerkt.
(Zie ook: Kerk interieur)


Pastoor Van Midden 1983 - 1992

foto van de installatie van pastoor Wim van Midden in 1983.

Installatie van Van Midden als Pastoor van de Andreasparochie in 1983.
(Foto: Ger Loeffen)


foto uit 1984 van de eerste Communicanten met pastoor Van Midden.

Pastoor Van Midden tussen de Eerste Communicantjes uit 1984.


foto uit 1987 tijdens de Hoogmis van pastoor Wim van Midden,geassisteerd door de medemaristen pater Beijersbergen en Overdijk ter gelegenheid van het 190jarig bestaan van de Andreasparochie en het 30jarig priesterschap van pastoor Van Midden.

Pastoor Van Midden geassisteerd door zijn mede-Maristen pater Beijersbergen en Overdijk.
Hoogmis ter gelegenheid van het 190jarig bestaan van de Andreasparochie
en het 30jarig priesterschap van Pastoor Van Midden in 1987.


Pastoor Reurs 1992 - 2003

Pastoor Joop Reurs tijdens een Eucharistieviering in 2001.

Pastoor Reurs tijdens een viering van de Eucharistie in mei 2001.


Pastoor Joop Reurs met de Eerste Communicantjes in 2002.

Pastoor Reurs met de Eerste Communicantjes in 2002.


Pastoor Joop Reurs tijdens een Doopviering.

Pastoor Joop Reurs tijdens een Doopviering in 2003.


Pastoor De Waal 2007 - 2014, vanaf 2015 pastor

Pastoor Jan de Waal tijdens een Eerste Communieviering in 2013.

Pastoor Jan de Waal tijdens een Eerste Communieviering in 2013.
Op 1 januari 2015 is een einde gekomen aan het zelfstandig betaan van de Andreasparochie
en maakt de Weurte geloofsgemeenschap deel uit van de fusieparochie H. Johannes XXIII.
Met ingang van die datum heeft pastoor Jan de Waal van het bisdom
ontslag gekregen als pastoor en een benoeming als pastor in de nieuw gevormde parochie.

© webmaster: sam.veenman