Parochie H. Johannes XXIII

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop pastoraat
knop parochiebestuur
knop dekenaat
knop bisdom
knop koster
Fotogalerij
knop restauratie

Banner nieuwe Parochie H. Johannes XXIII

Met ingang van 1 januari 2015 is Harry van Dooren (Beuningen) officieel benoemd als pastoor van de fusieparochie H. Johannes XXIII. Op 11 januari 2015 is hij in Beuningen door vicaris-generaal dr. Ron van Hout officieel geïnstalleerd als pastoor voor de r.k. geloofsgemeenschappen te Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt. Op 1 september 2016 is hij door bisschop De Korte om gezondheidsredenen eervol als pastoor van de fusieparochie ontslagen.

De twee huidige pastores Jan de Waal (Weurt) en Bertus Visschedijk (Ewijk/Winssen) vormen tezamen met de nieuw te benoemen pastoor het pastoraal team voor de nieuwe parochie H. Johannes XXIII.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn Jan de Waal als pastoor te Weurt en Bertus Visschedijk als pastoor van Ewijk/Winssen door bisschop Hurkmans ontheven van hun taak als pastoor van deze parochies om met ingang van dezelfde datum benoemd te worden als lid van pastoraal team voor de parochie H. Johannes XXIII..

Pastoraal Team      
Pastoor Vacature Beuningen Dorpssingel 2, 6641 Beuningen, 024-6771271
Pastor J.W.H.M. de Waal Weurt Schoolpad 54, Ewijk, 0629180530
Pastor L.M.J. Visschedijk Ewijk/Winssen

Julianastraat 7 Ewijk, 0487-521459
Notaris Notaris Roesstraat 40 Winssen, 0487-521404

       

Aan het Pastoraal Team zijn toegevoegd drie leken, c.q. parochianen, te weten: vacature (Beuningen), dhr. J. Oomen (Weurt) en mw. R. Broenland (Ewijk). Tezamen met het Pastoraal Team vormen zij de Pastoraatsgroep.

De Pastoraatsgroep vormt het pastoraal gezicht van de nieuwe parochie H. Johannes XXIII en is belast met de uitvoering van het pastoraal beleid. In het Pastoraal Team komen de pastorale lijnen vanuit de vier lokale geloofsgemeenschappen samen en vandaar ook weer vertrekken. Zij is het brandpunt van alle pastorale activiteiten en geeft uitdrukking aan de gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid van alle gelovigen voor de eigen gemeenschap.

Tot haar taken behoren:

 

knop terug   knop start